• Kategorie
  • Szukaj
  • Akcesoria do glebogryzarek

Dodatkowe akcesoria do glebogryzarek

Glebogryzarki można wyposażać w dodatkowe akcesoria, takie jak obsypniki, pługi czy koła metalowe. Dodatkowe akcesoria zdecydowanie ułatwiają pracę glebogryzarką. Dokładając pług praca staje się bardziej efektywna. Koła metalowe polepszają komfort pracy, z kolei obsypnik ułatwia rozprowadzanie spulchnionej gleby. Korzystając z dodatkowych akcesoriów można ograniczyć wysiłek do absolutnego minimum.